Qurrys valpar

 

Klicka på resp. hund för att få hans/hennes egen sida

 

Namn Kön HD ED MH Meriter Bor Övrigt Foto

Knut Koriander "Knutte"

H

D

 

ua


Ja

skott 5

Ökl:1 kk:reserv

CK

Kungsör   m_IMG_0650___Kopia.JPG

Karamilla Kummin " Milla"

T A ua

ja

skott 1

BIR-valp

BIR och BIG-3 inoff.

Ökl:1:4 offBhkl:4

Bruksklass: Exc:1

AP( godkänt Arbetsprov)

Godkänt arbetsprov klass 2. Klubbmästare klass 2 2011

Godkänt arbetsprov klass3 Arbetsprovschampion

    RLDN      LP1                          

Godkänt allmändrag

Åby

Tävlar lydnad

Tävlar drag

m_IMG_9622.CR2.jpg

Kalle Kanel

H B lbp     Björklinge   m_IMG_0009.jpg

 

 

Vill du se deras start i livet klicka här, valparnas första veckor

 

 

 

 

Namn Kön HD ED MH Meriter Bor Övrigt Foto

 

H

 

 

 

 

       
  T    

 

       
  H              

 

 

 

 

 

MH

 

 

1a KONTAKT

Hälsning

 

1

Avvisar kontakt med morrning/och eller bitförsök

Utförs ej inom tid

2

Undviker kontakt genom

att dra sig undan

 

3

Accepterar kontakt utan

att besvara. Drar sig inte

undan

4

 

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

Milla

Knutte

 

5

Överdrivet kontakttagande ex.hoppar, gnäller, skäller

1b KONTAKT

Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka

Ej genomförd inom tid

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte

engagerad i testledaren

Milla

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Knutte

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren ex. hoppar, gnäller,skäller

1c KONTAKT

Hantering

Avvisar med morrning och /eller bitförsök

hantering ej genomförd

Undviker,drar sig undan

eller söker stöd

hos föraren

Accepterar hantering

Knutte

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Milla

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2a LEK1

Leklust

Leker inte

Knutte

Leker inte, men visar

intresse

Milla

Startar långsamt, blir aktiv,

leker

Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b LEK1

Gripande

Griper inte

Milla

Knutte

Griper inte, nosar bara

på föremålet

Griper tveksamt eller

med framtänderna

Griper direkt, med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c LEK1

Gripande och

dragkamp

Griper inte

Knutte

Griper tveksamt, släpper

håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men

släpper och tar om

alt. tuggar

Milla

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt.ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper

3a FÖRFÖLJANDE

 

Startar inte/når ej fram till 1 hjul

Startar, avbryter

innan föremålet 

Knutte 2)

Startar eller springer

långsamt. Kan öka farten

Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Milla 1)

Milla 2)

Knutte 1)

Startar direkt med hög fart. springer förbi bytet. Kan vända
3b GRIPANDE

Nonchalerar föremålet

Alt. springer inte fram

Milla 2)

Knutte 2)

Griper inte, nosar

på föremålet

Knutte 1)

Griper tveksamt eller

med tidsfördröjning

Milla 1)

Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad

inaktiv

är uppmärksam och lugn-

står, sitter eller ligger

Milla

 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Knutte

 

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momenten. Alt.oro under hela momenten

5a AVST.LEK 

Intresse

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott

förekommer

intresserad, följer figuranten utan avbrott

Milla

Knutte

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg

upprepade startförsök

5b AVST.LEK

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Milla

Knutte

Visar enstaka (1-2)hot-

beteenden under

momentets första del

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbeteenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del

5c AVST.LEK

Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten i tid

Milla

Knutte

Går fram när figuranten

är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och /eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d AVST.LEK

Leklust

Visar inget intresse

Milla

Knutte

Leker inte, men visar

intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte

5e AVST.LEK

Samarbete

Visar inget intresse

Milla

Knutte

Blir aktiv, men avbryter Är aktiv med figuranten när denne är aktiv Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a ÖVERRASKN

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Milla

Knutte

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

6b ÖVERRASKN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Knutte

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Milla

Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c ÖVERRASKN

Nyfikenhet

Går fram efter det  att overallen lagt ner/går inte fram inom tid

Milla

Knutte

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp

6d ÖVERRASKN

Kvarstående

rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Milla

Knutte

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e ÖVERRASKN

Kvarstående

intresse

Visar inget intresse

Milla

Knutte

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle Stannar upp. luktar och tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. intresset minskar efter hand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager

7a LJUDKÄNSL

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

hukar sig och stannar

Knutte

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Milla

Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

7b LJUDKÄNSL

Nyfikenhet

Visar inget intresse

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Knutte

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Milla

Går fram till skramlet utan hjälp

7c LJUDKÄNSL

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Milla

Knutte

liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d LJUDKÄNSL

Kvarstående

intresse

Visar inget intresse

Milla

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle

Knutte

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med ksramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager

8a SPÖKEN

Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Milla

Knutte

Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker

8b SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte Tittar mot spökena då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan 

kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Milla

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

Knutte

8c SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. någon avståndsreglering uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr

Milla

Knutte

8d SPÖKEN

Nyfikenhet

går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad.

Går inte fram inom tid

Milla

Knutte

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig. utan hjälp

8e SPÖKEN

Kontakttagande

med figurant

i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Kontakt ej tagen inom tid

Milla

Knutte

Accepterar kontakt från fig. utan att besvara den Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten Kan ex hoppa och gnälla

9a LEK2

Leklust

Leker inte

Milla

Knutte

Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9b LEK2

Gripande

Griper inte

Milla

Knutte

Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten
10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Milla

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberör riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek

Berörd, rädd

Knutte